Nyereményjáték szabályzat

bayan azdırıcıGeciktiriciCialisweb tasarım cialis 20mg orjinal cialis paykasa viagra sipariş bahis siteleri
Nyereményjáték szabályzat
 • A Stop Cukrászda üzemeltetője, Rabóczky Kft. által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag magyar állampolgár, természetes személy vehet részt (továbbiakban: Játékos). A Játékból ki vannak zárva a Szervező, Rabóczky Kft. alkalmazottai.
 • 1.1 A Játékban való részvételhez szükséges a Stop Cukrászda által a https://www.facebook.com/ StopCukraszdaPultosok/ oldalon közzétett játék-bejegyzéshez hozzászólás írása (továbbiakban: Pályázat).
 • A Játékban való részvétel a jelen szabályzat automatikus elfogadását jelenti.
 • A Játék 2019. augusztus 14-én (szerda) 11:00 órakor indul, és 2019. augusztus 20-án (kedd) 15:00 óráig tart.
 • Egy Játékos több Pályázatot küldhet be. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.
 • 4.1 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.
 • A Játék nyereménye:
 • A játékkérdésre helyesen válaszoló játékosok között a Szervező 1, azaz egy db 16 szeletes Ország tortája (Boldogasszony csipkéje) sorsol ki.
 • 5.1. A nyeremények véletlenszerű sorsolására számítógép segítségével kerül sor, a https://socialwinner.besocial.hu/ weboldalon.
 • 5.2 A Szervező az ajándék nyertesének nevét az adott Facebook poszt (játékkérdés) hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 1 napon belül.
 • 5.3 Az ajándékot a nyertes személyesen veheti át a Stop Cukrászdában, nyitvatartási időben. Cím: 2800, Tatabánya, Jázmin út 7.
 • 5.4 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadása 30 napon belül megtörténjen. A nyertes Játékosnak az átadás előtt legalább három nappal egyeztetnie kell az átadás időpontját Szervezővel.
 • Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása 30 napon belül meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.
 • 5.5 A nyeremény pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.
 • A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
 • 5.6 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
  Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.   Tatabánya, 2019.08.14.